Mahkemeye ‘Tat Kuleler yıkılabilir’ başvurusu

ELİF ALTIN İstanbul – Tatlıcılar’ın 23 Şubat 2023’te İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu başvuru dilekçelerinde, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın, 2/8 hissesine sahip olduğu Tat Towers’ın olası bir depremde yıkılması halinde büyük can ve mal kayıplarına ve ana arterlerin tıkanmasına yol açabileceğinden, müşterek malik ve mirasçı olarak binanın yüzde 79’una sahip olan Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı’nın, 1 milyar doları aşkın (07.03.2023 tarihi itibariyle yaklaşık 19 milyar Türk Lirası) çok büyük maddi zarara uğrayacaklarını bilmelerine rağmen, hazırlanacak bilimsel verilere dayalı raporu inceledikten sonra binanın yıkılabileceğinin bilincinde oldukları ifade edildi. 

Sorumlulukları yok 

Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: 

“Tat Towers’ın merkezi ve ana arter üzerindeki konumunu da dikkate alarak, olası bir depremde Tat Towers’ın kısmen veya tamamen yıkılarak can kaybına neden olma riskini müvekkillerim Uğur ve Nurten Tatlıcı hiçbir şekilde almak istememektedirler. 8 Aralık 2021 tarihindeki bilirkişi tespitlerin sonucunda, muhtemelen metro altyapı çalışmalarından dolayı, zemin katları basan atık suyun yükselmesi sonucunda elektrik kablolarına vermiş olduğu hasardan dolayı kameralar ile monitörlerin çalışmadığı…’ şeklinde tespitlerde bulunulmuştur. Tarafımızdan, Tat Towers isimli taşınmazın bodrum katlarında meydana gelen su birikintisinin sebeplerinin ivedi incelenerek, önlenmesi ve bu duruma metro çalışmasının sebebiyet vermesi halinde yüklenici firmalar ve işin sahibi ve varsa diğer sorumlular hakkında, söz konusu taşınmazın yapımı ile ilgili gizli bir ayıp var ise yüklenici şirket hakkında gerekli yasal yollara müracaat edilmesi’ talep edilmiştir.” 

Hasarlı çıkarsa yıkılsın 

“İBB tarafından yapılacak deprem dayanıklılık tespiti sonucunda, binanın deprem güvenliği açısından ciddi ve onarılamaz tehlike arz ettiği yönünde genel kabul görmüş teknik verilere dayalı gerekçeli rapor çıkarsa, Tat Towers’ın depremde yıkılması halinde büyük can ve mal kayıplarına ve ana arterlerin tıkanmasına yol açabileceğinden, müşterek malik ve mirasçı olarak binanın yüzde 79’una sahip olan müvekkillerim Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı, çok büyük maddi zarara uğrayacaklarını bilmelerine rağmen Tat Towers’ın yıkılmasını talep etmektedirler. Sonuç olarak önemli konumu nedeniyle öncelik tanınarak Tat Towers isimli yukarıda tapu bilgileri verilen binada acil deprem incelemesi yapılmasını önemle talep ederiz.” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir